O hoteli

Základné informácie o hoteli Hubert:

Hotel Hubert**** sa nachádza v podhorí Vysokých Tatier, priamo pod ich najvyšším vrchom Gerlach. Podľa názoru mnohých návštevníkov je to jedno z najkrajších miest podhoria. Zo všetkých strán je obklopený prírodou s nádhernými výhľadmi na Vysoké Tatry, na Popradskú kotlinu i hrebene Nízkych Tatier, kde sa vyníma najmä Kráľova hoľa.

titulna1

Hotel leží na južnom svahu Tatier a výborné klimatické podmienky zaisťuje aj teplotná inverzia, ktorá sa pravidelne v príslušnom období začína asi 200m pod hotelom. Pod touto pomyselnou čiarou je hmla a zima, nad ňou zase slnečno a teplo.Na takom krásnom a zaujímavom mieste, na zelenej lúke, sa podarilo vystavať hotel Hubert. V čistom horskom prostredí, v ktorom sa hotel nachádza, je veľa divej zveri. Zastúpená je tu jelenia a srnčia zver, diviaky, medvede, vlky, rysy, líšky, jazvece a ďalšie. Pri troche šťastia je vidieť tieto zvieratá priamo z hotela.V jeseni je možné často vidieť a počuť trúbiace jelene počas jelenej ruje. Je preto prirodzené, že hotel dostal pomenovanie po patrónovi poľovníkov, svätom Hubertovi.

 Hubert bol vášnivým poľovníkom, milovníkom žien, vína a bujarej zábavy.  Ulovil veľa zveri, až raz, keď so svojimi psami prenasledoval jeleňa, zjavil  sa medzi jeleními parohami ohnivý kríž a jeleň sa ľudským hlasom ozval:  „Prečo ma prenasleduješ, Hubert?“ Hubert bol touto príhodou hlboko  zasiahnutý, dal sa na pokánie, zmenil celý spôsob života, až sa napokon  stal biskupom. Znázornenie tejto príhody je zachytené na nádhernom  triptychu, ktorý je umiestnený vo vstupnej hale hotela, na stene priamo  oproti vchodu. Svätému Hubertovi je venovaná aj vysvätená kaplnka, ktorá   sa nachádza v areáli.

4S architektúrou samotného hotela sa pohrali jej tvorcovia. Za povšimnutie stojí niekoľko zjavných aj menej nápadných pyramíd, ktoré vytvárajú nenapodobiteľnú klímu hotela. Podľa psychotronikov v areáli nie sú žiadne patogénne zóny, ale je tu silná pozitívna energia, ktorú dávajú tomuto miestu Vysoké Tatry. Hotel Hubert má všetko to, čo majú tatranské kúpeľné domy: tatranskú klímu, výborný vzduch, horské slnko, rehabilitáciu. Naviac má čisté, tiché prostredie, vlastnú zdravú vodu z 90m vrtu, domáce zvieratá, ktoré k pohode a šťastiu, hlavne deťom. Má atmosféru, ktorá je daná jeho architektúrou, vnútornou organizáciou, personálom a charizmou hotela.Vďaka tomuto prostrediu tu väčšina návštevníkov výborne relaxuje, oddychuje a aj počas krátkeho pobytu načerpá potrebnú energiu.

Prajeme všetkým návštevníkom, ktorí sa u nás zastavia, či už na krátko, alebo na dlhší čas, aby sa u nás cítili príjemne a spokojne.

kolektív pracovníkov hotela Hubert