Každý piatok:  Júl, August, v čase 16:00 – 20:00 hod

Perníková chalúpka

16:00 Otvorenie podujatia piesňou, ktorú sa s deťmi spoločne naučíme

16:00 – 20:00

 • 1. stanovište: upratovanie – naháňanie odpadkov do koša metlami
 • 2. stanovište: strieľanie prakmi do varešiek
 • 3. stanovište: tvorivé dielne – pieskovanie Perníkovej chalúpky a maľovanie na tvár a inú časť tela

16:00 – 16:30 1. skupinka: tanec na metle a iné Ježibabkine tančeky  

16:30 – 17:00 1. skupinka: súťaž v jedení šľahačky so zaviazanými očami

17:00 – 17:30 2. skupinka: tanec na metle a iné Ježibabkine tančeky

17:30 – 18:00 2. skupinka: súťaž v jedení šľahačky so zaviazanými očami

18:00 – 18:30 1. skupinka: Cesta nástrah k Ježibabke

18:30 – 19:00 2. skupinka: Cesta nástrah k Ježibabke

19:00 – 20:00 – Scénka, Spoločné tancovanie a bláznenie sa s Ježibabkou a nakoniec spoločné fotenie

Cesta nástrah:

Deti bude sprevádzať Marienka, s ktorou sa budú spoločne učiť piesne, ktoré budú deti neskôr spievať v domčeku s Ježibabkou. Zároveň budú deti po celý čas hľadať indície, aby mohli zlú Ježibabku odčarovať na dobrú. <>

 • 1.stanovište: zbieranie cukríkov
 • 2.stanovište: lúštenie hádaniek od Ježibabky
 • 3.stanovište: slalom na fúriku
 • 4.stanovište: preliezanie cez prekážky až nakoniec nájdenie medovníkového domčeka

V medovníkovom domčeku:

 • Scénka, spievanie už naučených piesní spolu s Ježibabkou a Marienkou
 • Varenie a ochutnávka čarovného Ježibabkinho lektváru
 • Zdobenie perníčkov s Ježibabkou
 • Naučenie Ježibabku upratovať a spoločné poupratovanie domčeka

Organizačné pokyny:

Je potrebné, aby dieťatko do 6 rokov (vrátane) sprevádzal po celý čas rodič